Älgjakt

Älgjakt kan bedrivas inom ett registrerat älgjaktsområde i form av  ett älgskötselområde eller ett licensområde. Älgjakt kan också bedrivas på oregistrerad mark. Då får man endast jaga kalv.
Älg

Jakttider
Få reda på vilka tider som gäller för älgjakt på älgskötselområde, licensområde och oregistrerad mark. 

Rapportera och betala fälld älg
Få information om hur du rapporterar och betalar fälld älg under och efter älgjakten.

Rätten till fälld älg och otjänlig älg
Få information om vilka regler som gäller när en älg har fällts.

Registrera eller ändra älgjaktsområde
Få information om hur du registrerar eller gör ändringar inom ett älgjaktsområde.

Tilldelning, planerad avskjutning och avskjutningsstatistik
Se tilldelningen för älgjakten och hur den planerade avskjutningen ser ut.

Älgjaktsystemet
Få reda på hur förvaltningen av älg och systemet för älgjakten ser ut.

Älgförvaltningsområden
Få information om länets älgförvaltningsområden.

Älgförvaltningsplaner och protokoll
Ta del av och ladda ner länets älgförvaltningsplaner och ta del av protokoll från älgförvaltningsgruppens möten.

Älgskötselområden
Få information om älgskötselområden.

Ansökan från älgvårdsfonden
Från älgvårdsfonden kan du söka bidrag till inventeringar samt till anläggning och upprustning av älgskyttebanor.

Övergivna älgkalvar
Få reda på hur du ska agera om du stöter på en ensam älgkalv.