Älgjakt

Älgjakt kan bedrivas inom ett registrerat älgjaktsområde i form av  ett älgskötselområde eller ett licensområde. Älgjakt kan också bedrivas på oregistrerad mark. Då får man endast jaga kalv.
Älg

Jakttider
Få reda på vilka tider som gäller för älgjakt på älgskötselområde, licensområde och oregistrerad mark. 

Rapportera och betala fälld älg
Få information om hur du rapporterar och betalar fälld älg under och efter älgjakten.

Tilldelning och planerad avskjutning
Se tilldelningen för älgjakten och hur den planerade avskjutningen ser ut.

Registrera älgjaktsområde
Få information om hur du registrerar eller gör ändringar inom ett älgjaktsområde.

Älgförvaltningsplaner och protokoll
Ta del av och ladda ner länets älgförvaltningsplaner och ta del av protokoll från älgförvaltningsgruppens möten.

Rätten till fälld älg och otjänlig älg
Få information om vilka regler som gäller när en älg har fällts.

Älgjaktsystemet
Få reda på hur förvaltningen av älg och systemet för älgjakten ser ut.

Övergivna älgkalvar
Få reda på hur du ska agera om du stöter på en ensam älgkalv.

Ansökan från älgvårdsfonden
Från älgvårdsfonden kan du söka bidrag till inventeringar samt till anläggning och upprustning av älgskyttebanor.