Fisketillsynsmän

För tillsyn av fisket i länet finns cirka 300 fisketillsynsmän som förordnats av Länsstyrelsen. Fisketillsynsmännen har tillsyn över både det fiske som strider mot fiskelagstiftningen och det fiske som strider mot de lokala fiskebestämmelser som fastställts av berörda fiskerättsägare (det vill säga fiskevårdsområde eller fiskearrendator).

För att bli förordnad av länsstyrelsen som fisketillsynsman måste du ha en uppdragsgivare (till exempel ett fiskevårdsområde, sportfiskeklubb eller sammanslutning av fiskerättsägare), fyllt 18 år och genomgått en utbildning i fisketillsyn.

Länsstyrelsen ska vid prövning av ansökan även bedöma allmän skötsamhet, därför görs förfrågning i polisens brotts- och misstankeregister.

Utbildning

I utbildningen i fisketillsyn får du bland annat lära dig fiskelagstiftning, en del om polis- och kustbevakningens verksamhet samt fisketillsynsmannens befogenheter. Kursen avslutas med ett prov.

Utbildningen genomförs normalt i form av en studiecirkel. Önskar ni genomföra kursen i cirkelform i din fiskeklubb eller i ditt fiskevårdsområde, kontakta Studiefrämjandet så hjälper dom till. Länsstyrelsen rekommenderar att kunskapen inhämtas genom att delta i en studiecirkel.

Kurslitteratur

Kurslitteratur som ska användas vid utbildningen är boken Fisketillsyn en handledning för fisketillsynsmän upplaga nr 8 författare Gunnar Dyhre. Handledningen är utgiven av Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund i samarbete med Fiskeriverket. Boken kan beställas hos Fiskebokhandeln tel 0226-702 36.

För dig som gått kursen för mycket länge sedan kan det vara idé att skaffa en uppdaterad handledning och fräscha upp kunskaperna.

Ansökan

Ansökan görs hos den länsstyrelse där du är folkbokförd, se blankett här till höger.