Allmän information om fritidsfiske

Fritidsfiske är den samlande benämningen för sportfiske och husbehovsfiske, det vill säga allt fiske som sker på fritiden.

Husbehovsfiske bedrivs oftast med stöd av enskild fiskerätt eller på allmänt vatten i Hjälmaren och Vättern. Husbehovsfiskaren använder till skillnad från sportfiskaren så kallade mängdfångande redskap, oftast nät och ryssjor. Sportfiske är fiske med spö lina och krok, främst för nöje och rekreation.

Sportfiskaren har genom det fria handredskapsfisket tillgång till hela Hjälmaren och Vättern. I större delen av länets enskilda vatten säljs också fiskekort. De vanligast fångade arterna är gädda och abborre även om variationen i utbudet av arter och fiskevatten är stort. I vissa kortfiskeområden görs utsättningar av fångstfärdig fisk, oftast regnbåge och öring. Merparten av den utsatta fisken kommer från någon av länets sättfiskodlingar.

Länsstyrelsens uppgifter

Länsstyrelsens arbetsuppgifter med koppling till fritidsfiske är omfattande. Bland annat att administrera länets kalkningsverksamhet, stimulera fiskevård genom att utarbeta planer för fiskevård och biologiskt återställningsarbete i kalkade vatten och att ge statsbidrag till angelägna fiskevårdsåtgärder. Länsstyrelsen beslutar också om bildande av fiskevårdsområden, tillstånd till utplantering av fisk och förordnande av fisketillsynsmän.