Lagar om fiske

Du som fiskar har en skyldighet att veta vilka lagar och regler som gäller för fisket. Det ligger i ditt intresse som fiskare då de flesta bestämmelserna syftar till en bra och långsiktig hushållning av resursen fisk, med andra ord fiskevård.

Fisket regleras i:

Bestämmelserna utgår från en indelning av Sveriges vattenområden i allmänt och enskilt vatten. Vad som är vad framgår av

I Örebro län finns allmänt vatten endast i delar av sjöarna Hjälmaren och Vättern och för dessa sjöar gäller:

För den som fiskar med utestående fiskeredskap som nät, burar och ryssjor i Hjälmaren och Vättern gäller regler om märkning och utmärkning av redskapen. Bestämmelser för detta finns i :

Fisket i enskilt vatten upplåts ofta till allmänheten via fiskekort och i dessa vatten kan fiskeupplåtaren bestämma ytterligare regler.

För den som vill flytta och sätta ut fisk.