Fiska i Vättern

Information om fisket i Vättern får du via Vätternvårdsförbundets webbplats vattern.org. Ansvariga för webbplatsen är de fyra länsstyrelserna runt Vättern.