Anmälan om misskötsel av djur

Länsstyrelsen tar emot anmälningar om misskötsel av våra tama djur. Du kan anmäla via telefon eller webbanmälan. Du har rätt att vara anonym när du anmäler. Din anmälan skrivs in i Länsstyrelsens system för att hantera ärenden och får ett eget diarienummer.  Kommunerna och polisen har hand om vissa andra ärenden som rör djur.

 

Obefogade anmälningar

Ibland kan det vara svårt att hålla isär sin personliga åsikt om hur djur ska skötas från vilka krav som ställs i lagstiftningen. En hel del av de anmälningar vi får in är inte befogade och djuren mår bra. Länsstyrelsens djurskyddsinspektörer lägger en stor del av sin arbetstid på att kontrollera anmälningar som visar sig vara obefogade. Tid som behövs på annat håll, där djur verkligen far illa.

Om du tänker göra en anmälan men är osäker på om det finns tillräckliga skäl för en anmälan, ring då först och rådgör med en djurskyddsinspektör.

Anmälan ska gälla djur eller djurhållare i länet

Observera att anmälan måste gälla djur och djurhållare i Örebro län. Vi har endast kontroll över djurskyddet i Örebro län. För anmälan som gäller djur och djurhållare i andra län, var snäll och kontakta länsstyrelsen i det aktuella länet.

Lista och länkar till alla länsstyrelser

Hur anmäler jag?

Ring 010-224 81 60 vardagar klockan 9-11 eller lämna din anmälan med hjälp av vår webbanmälan. Webbanmälan är öppen dygnet runt. Beskriv djuren noga och ange en adress eller en noggrann vägbeskrivning till djuren. Det är också bra, men inte nödvändigt, om du kan ange vem som äger eller sköter djuren.

Om du vill komma i kontakt med en specifik handläggare kan du ringa Länsstyrelsens växel 010-224 80 00. 

Vad händer sen?

Anmälan diarieförs, det vill säga skrivs in i Länsstyrelsens system för att hantera ärenden. Anmälan får därigenom ett eget diarienummer.

Beroende på hur allvarlig anmälan är, kan det ta olika lång tid innan en djurskyddsinspektör kontrollerar djuren. 

 

Vilka områden gällande djur har kommunen respektive Polismyndigheten ansvar för?

Kommunen 

 • Störningar från djur, till exempel skällande hundar
 • Frågor kring gödselspridning
 • Vissa vilda djur, till exempel  grävling i tätbebyggda områden
 • Luktproblem från djur
 • Tillstånd för hållande av giftorm och giftödlor

Lista och länkar till samtliga kommuner i Örebro län.

Polismyndigheten

Polismyndigheten ansvarar alltid för omhändertagandet av ett djur, oavsett om det är länsstyrelsen eller polisen som tagit det formella beslutet. Polisen ansvarar för var djuret ska förvaras i väntan på länsstyrelsens beslut och verkställer sedan beslutet. Om ett djur omhändertas är det polisen som säljer, överlåter eller avlivar djuret efter beslut taget av länsstyrelsen.

Vidare ansvarar Polismyndigheten för;

 • Lösspringande djur som inte är vanvårdade
 • Bortsprungna djur
 • Djur som blir misshandlade
 • Upphittade döda djur, till exempel påkörda katter
 • Farliga hundar
 • Hund i varm bil
 • Stulna djur
 • Vilda djur som far illa
 • Döda vilda djur
 • Akuta djurskyddsproblem (utanför länsstyrelsens kontorstid)

 

Ring polisens växel på telefon 114 14

 Anonym anmälan

Tänk på följande:

 • Din anmälan blir en offentlig handling som kan begäras ut av den anmälan gäller eller någon annan.
 • Ange inte ditt namn om du vill vara anonym när du ringer till Länsstyrelsens djurskyddstelefon.
 • IP-adressen loggas automatiskt av länsstyrelsen när anmälan sker via webanmälan. IP-adressen är en offentlig handling som kan begäras ut. Länsstyrelsen kan därför inte garantera anonymitet vid denna typ av anmälan.

Olika sätt att anmäla

Anmälan om misskötsel av djur

 

010-224 81 60

Öppettider:

Måndag - Fredag kl 09-11

Du kan alltid anmäla misskötsel av djur via vår webbanmälan dygnet runt.

Ange adress eller noggrann vägbeskrivning till platsen där djuren finns och om möjligt djurhållarens namn.

Övrig tid ring Polisen 114 14 (ytterst akuta anmälningar).

Vid pågående misshandel av djur ring 112!