Tillstånd till ingrepp i fornlämning - ansökan om

Blankett för ansökan om tillstånd till markingrepp i eller invid fornlämning enligt kulturmiljölagen (1988:950, KML)

​​​​​För mer information om vad som gäller vid markingrepp vid fornlämning, gå till sidan Arbete som berör fornlämning.

 

ansokan-tillstand-ingrepp-fornlamning.docx (Word) öppnas i nytt fönster​​