Drönare - Ansökan om kameraövervakning med drönare

En kamera som är monterad på en drönare omfattas av kameraövervakningslagen. Att fotografera med en drönare kallas därför att bedriva kameraövervakning i dessa sammanhang. För att få göra det krävs att man har tillstånd från länsstyrelsen om man ska fotografera en plats dit allmänheten har tillträde.

Länsstyrelsen ska enligt lagen bedöma om intresset att övervaka väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Vi behöver därför vissa uppgifter från er, bl.a. hur ni planerar att använda kameran, vilka platser ni ska fotografera och hur ni ska hantera bilderna. 

Ni ska lämna in ansökan hos länsstyrelsen i det län där övervakningen ska ske. Er ansökan kan gälla för flera län. I så fall ska ni ansöka i det län där övervakningen huvudsakligen ska ske. 

Att ansöka kostar 3 700 kr. Avgiften ska betalas till bankgiro 5051-7697 (Länsstyrelsen i Örebro län). Uppge att betalningen avser kameraövervakning samt vem betalningen avser. En ansökan kan omfatta flera drönare och även fotografering vid flera (eller ett obestämt antal) tillfällen. 

Den som ansöker ska vara den som bedriver övervakningen (fotograferingen), alltså den som bestämmer ändamålet och därmed också ansvarar för övervakningen. Ibland är det flera som tillsammans bedriver övervakningen. Då svarar dessa var och en för att övervakningen bedrivs säkert och samtliga parter bör ansöka om tillstånd separat.