Intresseanmälan om att utföra arkeologiska undersökningar i Örebro län

Den arkeologiska undersökare som vill vara verksam i Örebro län ska årligen anmäla intresse om detta till Länsstyrelsen.

För mer information gå till sidan Intresserad av att arbeta med arkeologi i Örebro län.