Prenumerera via RSS

Våra RSS-strömmar

Våra nyheter

Våra pressmeddelanden

Våra aktiviteter i kalendern

Nyheter från Djur och natur

Nyheter från Miljö och klimat

Nyheter från Lantbruk och landsbygd

Nyheter från Näringsliv och föreningar

Nyheter från Människa och samhälle

Nyheter från Samhällsplanering och kulturmiljö

Nyheter från Om Länsstyrelsen

Information om RSS

Genom att använda dig av RSS kan du på ett enkelt och smidigt sätt få veta när vi har uppdaterade nyheter. RSS är ett standardformat för att leverera rubriker och sammanfattningar i ett flöde till mottagaren.

Kom igång med RSS

För att kunna få meddelanden om att vi till exempel har gett ut ett nytt pressmeddelande, behöver du antingen ett speciellt program kallad RSS-läsare eller en webbaserad RSS-tjänst, oftast en webbläsare som Internet Explorer eller Safari.

RSS-läsare och RSS-tjänster kontrollerar automatiskt de RSS-flöden du valt att prenumerera på och presenterar nya inlägg på ett överskådligt sätt. Du behöver med andra ord inte aktivt söka upp webbsidor för att se vad som är uppdaterat om du har valt att prenumerera på ett RSS-flöde.

Det finns ett flertal gratisvarianter för både PC och Mac.