Skyddad bebyggelse 

Länsstyrelsen kan besluta att kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer ska skyddas som byggnadsminnen.


Kulturmiljölagen (SFS1988.950) anger att en särskilt värdefull byggnad, bebyggelsemiljö, kyrkomiljö, park, trädgård eller liknande kan skyddas som ett byggnadsminne. Byggnader kan även skyddas enligt plan- och bygglagen, vilket är en uppgift för kommunerna.

Länsstyrelsen

  • utreder och beslutar om ett objekt ska bli byggnadsminne
  • gör tillsyn av byggnadsminnen, kyrkor och begravningsplatser
  • ger tillstånd att ändra byggnadsminnen, kyrkor och begravningsplatser.

Kontakta oss

Jan Eriksson
Länsantikvarie
Kultur- och samhällsbyggnadsenheten
Jan punkt Eriksson snabela lansstyrelsen punkt se¤Jan punkt Eriksson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2235347
Eva Nyström Tagesson
Kulturmiljöhandläggare
Kultur- och samhällsbyggnadsenheten
eva punkt nystrom punkt tagesson snabela lansstyrelsen punkt se¤eva punkt nystrom punkt tagesson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2235351

K-märkt? Skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i den kommunala planeringen

Stort intresse för kulturhistoriskt värdefulla byggnader!

Drygt 150 planerare och antikvarier från länsstyrelser, kommuner, museer och konsultfirmor bidrog till en spännande seminariedag om skyddad bebyggelse i Göteborg 16/10 2013.  

Seminariet arrangerades av Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen Västra Götaland och RUS.  

Länk till nationell rapport

Länk till regional rapport Västra Götaland

Länk till minnesanteckningar från seminariet (kommer inom kort)Framsida rapport