Östergötlands landskapssymboler

Tillsammans berättar landskapssymbolerna en hel del om Östergötlands naturmiljö. De representerar det som är typiskt östgötskt. Skärgården, den bördiga slätten med grunda sjöar, de djupa skogarna med klara vatten och ekhagmarkerna däremellan.

Blomma:

Blåklint,
 Centaurea cyanus
Den färgstarka blåklinten har sitt ursprung kring Medelhavet, men vandrade med jordbrukets spridning norrut. Den har överlevt som ett åkerogräs genom att dess frön mognar samtidigt med säden och på så vis följer med nästa års utsäde. Däremot har den svårt att klara dagens bekämpningsmedel, men fortfarande kan den ses kring Östergötlands böljande sädesfält.

Blåklint. Illustration: Niklas Johansson


Fågel:

Knölsvan, Cygnus olor
Stolt och praktfull sätter knölsvanen sin prägel på Östergötlands grunda, näringsrika sjöar. Den har nu även spridit sig till skärgården och skogsbygdens sjöar. Som kunglig fågel har svanen tidigare fått utstå hård jakt men har idag få naturliga fiender.

Knölsvan. Illustration: Niklas Johansson


Fisk:

Gädda, Esox lucius

Gäddan, som är en utpräglad rovfisk, står stilla och lurpassar på bytet, gärna i vasskanten. Utfallen är blixtsnabba och kraftfulla, men den är ingen uthållig simmare. Gäddan är en av Sveriges största och vanligaste fiskar. Det bästa gäddfisket i Östergötland finnas i skärgården, men även i sjöarna på Östgötaslätten och i skogsbygden är gäddan vanlig.

Gädda. Illustration: Niklas Johansson


Insekt:

Läderbagge, Osmoderma eremita

I Östergötlands eklandskap har denna fridlysta skalbagge sin största förekomst i världen. Den lever som larv i ihåliga ekar i tre år, sedan som vuxen endast under några högsommarveckor. Namnet kommer av dess lukt av sk ryssläder, som påminner om aprikos. I läderbaggens livsmiljö finns också många andra hotade insekter.

Läderbagge. Illustration: Niklas Johansson


Mossa:

Vattenstjärna, Ricciocarpos natans

På ytan av näringsrika slättsjöar eller dypölar kan man hitta denna levermossa. Den flyter på ytan, ofta tillsammans med andmat i vassrika områden. Vattenstjärnan är en sent invandrad art som sprids med hjälp av sjöfåglar.Vattenstjärna. Illustration: Niklas Johansson


Sten:

Kolmårdsmarmor

Marmor är kalksten som omvandlats under högt tryck och hög temperatur. I Kolmården finns en unik grön variant som använts till byggnation samt till prydnads- och bruksföremål över hela världen. Den gröna färgen beror på innehållet av mineralerna diopsid, amfibol, serpentin och talk.

Kolmårdsmarmor. Illustration: Niklas Johansson


Svamp:

Kantkremla, Russula vesca

I ek- och bokskog, men även barrskog finner man denna mycket smakliga matsvamp. Det fasta köttet har en söt lukt och en nötliknande smak. Kremlan känns igen på att huden inte riktigt når ända ut på hatten så att en vit kant uppstår på vuxna exemplar.

Kantkremla. Illustration: Niklas Johansson


Grundämne:

Fosfor
, P

Fosfor är det elfte vanligaste grundämnet i jordskorpan och livsnödvändigt för både växter, djur och människor. I naturen hittar man fosfor i form av fosfat. Utan fosfor - ingen bördig Östgötaslätt! Men ”lagom är bäst” – i för stora halter leder fosfor till övergödning.

Fosfor. Illustration: Niklas Johansson