Människa och samhälle

Folkvimmel i Trädgårdsföreningen

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommunerna för att skapa bra förutsättningar i samhället för länets medborgare – både privatpersoner och företagare. Alla ska på lika villkor erbjudas en livsmiljö där det är tryggt, enkelt och säkert att arbeta, bo och leva.

Kontakta oss

Du kan nå oss via telefon,
e-post, brev, fax och besök.

Här finns alla uppgifter