Lantbruksenheten 

Om du vill komma i kontakt med oss som arbetar på Lantbrukssenheten är du välkommen att skriva, ringa, faxa eller skicka e-post (klicka på namnet på den person du vill skicka e-post till).

Telefon Länsstyrelsens växel: 010-223 50 00

Telefon jordbrukarstöd växel: 0771-67 00 00
Fax: 013-12 19 10
E-post: Lantbruksenheten

Enhetsledning
Jonas Källming, Lantbruksdirektör
tfn 010-223 54 82, 0703-80 62 50 
 
Susanne Boe Skåmedal, Biträdande lantbruksdirektör
tfn 010-223 54 83
Funktionschef landsbygdsstöd, samordnare rådgivningsverksamheten

Helena Stolt Olsson
tfn 010-223 54 84
Funktionschef jordbrukarstöd

 

Arbetsledare

Carina Greiff Andersson
tfn 010-223 55 05
Kontroll jordbrukarstöd

Catrin Öberg
tfn 010-223 55 02
Handläggning jordbrukarstöd

Anton Sunnergren
tnf 010-223 55 14
Betesmarksvärdering/åtagandeplaner

Övriga medarbetare

Maria Bergman
tfn 010-223 55 18
Miljöinvesteringar

Hedvig Boreson
tfn 010-223 55 31
Handläggning av jordbrukarstöd
Ekologisk produktion

Gunilla Ekenvärn
tfn 010-223 54 90
Djurkontroller

Anders Eliasson  
tfn 010-223 54 94
Fastighetsfrågor, Biologisk mångfald, Bitillsyn
 
Sarita Eugén  
tfn 010-223 54 86
Handläggning av jordbrukarstöd
Jordbruksblock, Nya kundnummer

Sam Forsberg
tfn 010-223 55 03
Handläggning av jordbrukarstöd
Gårdsstöd, Förgröningsstöd, Stöd till unga jordbrukare

Kristina Grill
tfn 010-223 55 06
Behörighetskurser, Greppa näringen
Minskat kväveläckage, miljöskyddsåtgärder
 
Andreas Gustafsson
tfn 010-223 54 88
Handläggning av jordbrukarstöd
SAM Internet

Håkan Johansson
tfn 010-223 54 91
Handläggning av jordbrukarstöd

Josefina Johansson
tfn 010-223 55 08
Arealkontroller

Marie Johansson
tfn 010-223 55 09
Startstöd, investeringsstöd - utbetalningar

Sofie Karlsson
tfn 010-223 55 29
Arealkontroller 
Åkermark

Åsa Krysander
tfn 010-223 55 10
Tvärvillkorskontroller

Maria Källming
tfn 010-223 55 11
Greppa Näringen

Katarina Larsson 
tfn 010-223 54 92
Investeringsstöd, Startstöd

Felicia Lidback
tfn 010-223 54 95
Handläggning av jordbrukarstöd
Nötkreaturstöd, vallstöd, kompensationsstöd
Tvärvillkorsavdrag

Per Lindmark 
tfn 010-223 55 12
Våtmarker, Greppa Näringen

Karin Lothigius
tfn 010-223 55 30
Samordning landsbygdsprogram

Annika Malmström
tfn 010-223 54 96
Djurkontroller
Biträdande kontrollansvarig

Pia Martikainen
tfn 010-223 54 97
Betesmarkvärdering/åtagandeplaner 
Betesmarker och slåtterängar

Cecilia Retzman
tfn 010-223 55 13
Behörighetskurser, Greppa Näringen

Anna Sandell
tfn 010-223 54 99
Handläggning av jordbrukarstöd
Skyddszoner, miljöersättning våtmarker

Maria Svanfelt
tfn 010-223 55 15
Tvärvillkorskontroller
Arbetar även på Länsveterinärenheten

Mari Trogen
tfn 010-223 55 16
Tvärvillkorskontroller