Lantbruksenheten 

Om du vill komma i kontakt med oss som arbetar på Lantbrukssenheten är du välkommen att skriva, ringa, faxa eller skicka e-post (klicka på namnet på den person du vill skicka e-post till).

Telefon Länsstyrelsens växel: 010-223 50 00

Telefon jordbrukarstöd växel: 0771-67 00 00
Fax: 013-12 19 10
E-post: Lantbruksenheten

Enhetsledning
Jonas Källming, Lantbruksdirektör
tfn 010-223 54 82, 0703-80 62 50 
 
Susanne Boe Skåmedal, Biträdande lantbruksdirektör
tfn 010-223 54 83
Funktionschef landsbygdsstöd, samordnare rådgivningsverksamheten

Helena Stolt Olsson
tfn 010-223 54 84
Funktionschef jordbrukarstöd

 

Arbetsledare

Carina Greiff Andersson
tfn 010-223 55 05
Kontrollansvarig jordbrukarstöd

Catrin Öberg
tfn 010-223 55 02
Handläggningsansvarig jordbrukarstöd

Övriga medarbetare

Maria Bergman
tfn 010-223 55 18
Ansvarig för utvald miljö och restaurering av betesmarker

Gunilla Ekenvärn
tfn 010-223 54 90
Djurkontroller

Anders Eliasson  
tfn 010-223 54 94
Fastighetsfrågor, Biologisk mångfald, Bitillsyn
 
Sarita Eugén  
tfn 010-223 54 86
Handläggning av jordbrukarstöd, Jordbruksblock, Nya kundnummer

Sam Forsberg
tfn 010-223 55 03
Stödansvar gårdsstöd
Handläggning av jordbrukarstöd

Kristina Grill
tfn 010-223 55 06
Stödansvarig för minskat kväveläckage och miljöskyddsåtgärder
Behörighetskurser, Greppa Näringen 

Andreas Gustafsson
tfn 010-223 54 88
Handläggning av jordbrukarstöd, SAM Internet

Magdalena Jansson
tfn 010-223 55 07
Biträdande kontrollansvarig
Areal- och Kulturmiljöstödskontroller

Josefina Johansson
tfn 010-223 55 08
Arealkontroller

Marie Johansson
tfn 010-223 55 09
Startstöd, investeringsstöd - utbetalningar

Håkan Johansson
tfn 010-223 54 91
Handläggning av jordbrukarstöd

Sofie Karlsson
tfn 010-223 55 29
Arealkontroller med ansvar åkermark

Maria Källming
tfn 010-223 55 11
Greppa Näringen

Katarina Larsson 
tfn 010-223 54 92
Investeringsstöd, Startstöd

Åsa Leuhusen 
tfn 010-223 54 93
Handläggning av landsbygdsstöd

Felicia Lidback
tfn 010-223 54 95
Stödansvarig för vallstöd och kompensationsbidrag
Handläggning av jordbrukarstöd, Tvärvillkorsavdrag

Per Lindmark 
tfn 010-223 55 12
Ansvarig för miljöinvestering våtmarker

Annika Malmström
tfn 010-223 54 96
Biträdande kontrollansvarig
Djurkontroller

Pia Martikainen
tfn 010-223 54 97
Stödansvarig för betesmarker och slåtterängar
Arealkontroller med ansvar betesmark

Cecilia Retzman
tfn 010-223 55 13
Behörighetskurser, Greppa Näringen

Anna Sandell
tfn 010-223 54 99
Stödansvarig för skyddszoner och miljöersättning våtmarker
Handläggning av jordbrukarstöd

Maria Svanfelt
tfn 010-223 55 15
Djurkontroller, Tvärvillkorskontroller
Arbetar även på Länsveterinärenheten

Mari Trogen
tfn 010-223 55 16
Tvärvillkorskontroller