Djur och natur

Groda

Länsstyrelsen arbetar för att länets värdefulla växter, djur och naturmiljöer ska bevaras. Det innebär bland annat att bilda och sköta naturreservat, att inventera arter och naturmiljöer samt att pröva tillstånd för verksamheter som kan påverka naturmiljön. Naturreservaten är tillgängliga för friluftsliv och naturupplevelser.

Länsstyrelsen har ansvar för djurskyddet i länet. Vi kan besluta att omhänderta djur om de far illa eller förbjuda en person att ha djur eller ett visst djurslag.

Kontakta oss

Du kan nå oss via telefon,
e-post, brev, fax och besök.

Här finns alla uppgifter

Reservat i Östergötland

Östergötlands över 200
reservat presenteras på 
Länsstyrelsens reservatswebb.

Guidningar i Östergötland 2016

Länk till nyhetsbrev

Läs vårt nyhetsbrev, där du hittar senaste nytt från naturvården.

Anmäl dig som prenumerant här

Aktuella remisser

     Länk till remisser från Länsstyrelsen Östergötland

Publikationer av Länsstyrelsen

Länk till Länsstyrelsen Östergötlands publikationsdatabas