Nyhetsarkiv   

Här kan du hitta nyheter och pressmeddelanden från Länsstyrelsen.

Sök efter nyheter med fritextfältet eller använd boxarna till höger.

Din sökning gav 820 träffar
 • Vi släcker lamporna i residenset för klimatet

  Logotype Earth hour
  2015-03-26

  På lördag den 28 mars klockan 20.30–21.30 är det Earth Hour. Landshövdingen deltar i manifestationen genom att släcka lamporna i residenset.

 • Möt nya landshövdingen på Slottet redan i dag

  Bild på Maria Larsson
  2015-03-26 Pressmeddelande:

  Förra barn- och äldreministern, Maria Larsson, blir ny landshövding i Örebro län efter Rose-Marie Frebran. Media får tillfälle att träffa henne redan kl. 13.30 i Residenset på Örebro Slott i dag, to...

 • Följ med på Järpskådning i naturreservatet Grönbo!

  -
  2015-03-24

  Månadens reservat i mars är Grönbo i Lindesberg. Följ med på en guidad Järpskådning på söndag den 29:e mars!

 • ANDT-verksamheten vid Sveriges länsstyrelser

  Kugghjul. Foto: Mostphotos
  2015-03-24

  Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak, ANDT. Nu har vi sammanställt 2014 års arbete.

 • Stor kartläggning i länet om miljöns effekt på vår hälsa

  Miljöhälsoenkät 2015
  2015-03-24 Pressmeddelande:

  Den här veckan får 3 700 länsinnevånare ett brev med frågor om hur ofta de får huvudvärk av inomhusmiljön, ifall deras grannar bullrar mycket och hur ofta deras näsor rinner på grund av bilavgaser. Sy...

 • Fynd av fågelinfluensa hos svanar

  Miljöhälsoenkät 2015
  2015-03-20

  Jordbruksverket meddelar idag att fågelinfluensa har upptäckts hos två döda knölsvanar som hittats på Djurgården i Stockholm. Denna typ av virus smittar inte människor utan är en fjäderfäsjukdom.

 • Kontaktförmedling gynnar öppna landskap

  Betesmark i juni
  2015-03-20 Pressmeddelande:

  Behöver du bete till dina djur eller djur till dina betesmarker? Nu lanserar Länsstyrelsen en webbtjänst som förmedlar kontakt mellan markägare och djurhållare för att bevara länets öppna landskap.

 • Nytt nummer av Rovdjur i Örebro län

  Betesmark i juni
  2015-03-19

  Licensjakten efter varg summeras och viltförvaltningsdelegationen presenteras i nyhetsbrevet Rovdjur i Örebro läns första nummer 2015.

 • Föreläsning om Syrien - samhälle, vardagsliv, konflikt och framtid

  blomma i händer
  2015-03-18

  Leif Stenberg, chef för Centrum för Mellanösternstudier, Lunds Universitet, föreläser om samhälle, vardagsliv, konflikt och framtid i Syrien. När: Onsdag 29 april kl.9.00-12.00 alt. 13.00-16.00 Var...

 • Kalkning av våra vatten är nödvändigt för djurlivet

  En brygga vid en sjö
  2015-03-16 Pressmeddelande:

  Varje år kalkas nästan 300 sjöar i länet. Kalkningen är nödvändig för att rädda försurningskänsliga arter som t.ex. flodpärlmussla och mört som annars riskerar att dö ut. Nu träffas vattenvårdshandläg...

 • Enklare seminregler för hästar från den 1 april

  Foto: Mostphotos
  2015-03-12

  Det blir tydligare för hästägare vad som gäller för seminverksamhet med hästar. Bland annat blir veterinärens roll och ansvar tydligare. De nya reglerna börjar gälla den 1 april.

 • Vattenfyllt grustag fylls igen för att hindra spridning av främmande fiskart

  grustag
  2015-03-11 Pressmeddelande:

  Fiskarten Nordamerikansk svart dvärgmal upptäcktes under år 2014 i ett vattenfyllt grustag i Örebro kommun. Arten har aldrig tidigare hittats i Sverige och är ett hot mot vår flora och fauna. Därför k...

 • Nytt nummer av Fiber till landsbygden

  Nyhetsbrev Fiber till landsbygden
  2015-03-10

  I Örebro län har alla 12 kommuner gått samman och har en gemensam arbetsmodell för bredbandsutbyggnader i områden som inte kan byggas på kommersiell grund. Just nu pågår kommunernas och länets priorit...

 • Ny webbsida synliggör kvinnor och män i statistiken

  Jämställdhet
  2015-03-09 Pressmeddelande:

  I vilken kommun i länet är löneskillnaderna mellan kvinnor och män som störst? Och hur ser chefsfördelningen ut i kommunala bolag? Länsstyrelsen har tagit fram en webbsida för att göra kvinnor och män...

 • Produktion och konsumtion i fokus på miljömålsdagar

  Örebro slott
  2015-03-06

  I maj samlas myndigheter och andra aktörer på Örebro slott för att prata om omställning av produktion och konsumtion. Miljömålsdagarna är en viktig mötesplats för de som jobbar för de svenska miljömål...

 • Möjlighet till landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Sydnärke

  Båtar på en sjö nära strandkanten
  2015-03-06 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen bedömer att 39 platser i Sydnärke kan få lättnader i strandskyddet genom så kallade LIS-områden. Det innebär möjligheter att bygga nya bostäder eller utveckla verksamheter som båthamn oc...

 • Få fynd av rävens dvärgbandmask

  Räv. Foto: Mostphotos
  2015-03-02

  Den tre år långa, landsomfattande övervakningen av rävens dvärgbandmask i Sverige har nu avslutats. I tre av 2 779 analyserade rävprover har dvärgbandmasken påträffats.

 • Regionen och länsstyrelsen ska dra åt samma håll - överenskommelsen underskriven

  Räv. Foto: Mostphotos
  2015-03-02

  Länsstyrelsen och Region Örebro län är nu överens om vem som ska göra vad för länets bästa. I dag manifesteras detta på Örebro Slott med att landshövdingen och regionstyrelsens ordförande skriver under en avsiktsförklaring om samverkan.

 • Länets största sjukhus snabba att åtgärda olaglig övervakning

  kamera, foto: Mostphotos
  2015-03-02 Pressmeddelande:

  27 procent av 195 granskade vårdinrättningar hade kameraövervakning som bröt mot lagen. En av dessa var Universitetssjukhuset Örebro. Men bristerna på USÖ åtgärdades snabbt, konstaterar Länsstyrelsens...

 • Fjäderfän får vistas ute igen

  kamera, foto: Mostphotos
  2015-02-26

  Jordbruksverket har beslutat sänka skyddsnivån för högpatogen aviär influensa (så kallad fågelinfluensa) till Nivå 1. Nivå 1-området täcker hela Sverige och upprättas vid låg risk för överföring av högpatogen aviär influensa.

Träffar per nyhetstyp