Nyhetsarkiv   

Här kan du hitta nyheter och pressmeddelanden från Länsstyrelsen.

Sök efter nyheter med fritextfältet eller använd boxarna till höger.

Din sökning gav 742 träffar
 • Djurskyddets utveckling i Sverige 2015

  2016-05-02

  I en ny rapport som Jordbruksverket presenterar idag ger Jordbruksverket en översiktlig bild över djurskyddsläget i Sverige. Djurskyddsrapporten är ett komplement till den årliga redovisningen av länsstyrelsernas djurskyddskontroller som också presenteras idag.

 • En kunglig vecka och människor jag mött

  2016-05-02

  Denna vecka berättar Maria Larsson mer om en konferens mot hedersrealterat våld, möten med människor och ett kungligt firande.

 • Stort grattis på 70-årsdagen H.M. Konungen önskar samtliga Länsstyrelser!

  2016-04-30 Pressmeddelande:

  Idag har Länsstyrelserna och Svenska Turistföreningen överlämnat en gemensam gåva i form av ett gåvobevis på ett fadderskap inom initiativet ”Stötta Kungsleden” till H.M. Konungen.

 • Nytt nummer av Ekologiskt lantbruk

  2016-04-29

  Effektivare gröngödsling. En gröngödslingsvall i växtföljden höjer skörden i efterföljande grödor och förbättrar marken bördighet. Men det är en utmaning att ta vara på kvävet som fixeras och att undvika kväveläckage.

 • Nu börjar säsongen för naturvårdande skogsbränning

  2016-04-29 Pressmeddelande:

  Det femåriga EU-projekt Life Taiga går nu in på sitt andra år. Under projekttiden ska cirka 120 kontrollerade naturvårdsbränningar genomföras i hela landet. I Örebro län ska bränning ske på Römyren mellan Kopparberg och Bredsjö under 2016. Bränningssäsongen startar nu i maj och pågår fram till septe...

 • Nytt nummer av Miljöråd för lantbrukare

  2016-04-27

  Det är skillnad mellan vilka skyddsavstånd som du ska använda när du sprider gödsel och växtskydd.

 • Snart är det dags för kosläpp

  2016-04-26

  Vid två kosläpp under förra våren smittades ett flertal personer av kryptosporidier efter att de hade klappat kalvar. Framförallt var otillräcklig handtvätt efter kalvkontakten orsaken till att flera drabbades.

 • Företagande, skogsbrand och renovering

  2016-04-25

  Denna vecka berättar Maria Larsson mer om möten om företagande, utvärdering av skogsbranden i Västmanland och renoveringen av residenset.

 • Vintrosa prästgård blir byggnadsminne

  2016-04-25

  Länsstyrelsen har beslutat att Vintrosa prästgård blir byggnadsminne i Örebro län. Som ett välbevarat och karaktäristiskt exempel på länets ”vanliga” prästgårdar ger den tillsammans med Viby och Nora prästgårdar en god bild av prästgårdarnas historia i länet. – Prästgårdarna har ett stort generell...

 • Bisjukdomen Amerikansk yngelröta upptäckt i Lindesberg

  2016-04-22

  Det är i bitillsynsdistrikt T:4 i Lindesbergs kommun som sjukdomen amerikans yngelröta har upptäckts. Alla bin inom en radie om tre kilometer ska kontrolleras. Den som har bin inom området ska kontakta sin bitillsynsman omgående. Amerikansk yngelröta är en smittsam och besvärlig bisjukdom som drabba...

 • På väg mot en jämställd framtid

  2016-04-21 Pressmeddelande:

  Nawal el Saadawi, egyptisk författare, läkare och politisk aktivist kommer till Örebro för att delta i den internationella Fatima-konferensen. Den är avslutningen på ett EU-projekt. Under två dagar träffas aktivister, praktiker, politiker, akademiker och konstnärer för att dela erfarenheter från arb...

 • Utveckla ditt företag med fokus på affärsutveckling

  2016-04-20

  Nu är ansökan öppen för att anmäla intresse till socialfondsprojektet Solo-Mikro. I projektet får Örebro och Västmanland läns solo- och mikroföretagare genom kompetenhöjande insatser möjlighet att utveckla sitt företag med fokus på affärsutveckling.

 • Bete gynnar rödlistade arter

  2016-04-20 Pressmeddelande:

  Naturreservatet Näsmarkerna mellan Nora och Karlskoga har sedan länge varit känt för sin rika svampflora. I en ny rapport från Länsstyrelsen framgår att hela 380 arter har observerats här, varav 38 är rödlistade.

 • Vi skickade ett brev

  2016-04-18

  Denna vecka berättar Maria Larsson mer om att vi tycker att en ny Jämställdhetsmyndighet borde ligga i Örebro och om att landshövdingarna har träffat indelningskommittén.

 • Många brister när Polisen och domstolarna kameraövervakar

  2016-04-15

  Under 2015 bedrev länsstyrelserna en särskild tillsyn av kameraövervakning som bedrivs av Polismyndigheten och domstolar. 132 objekt har granskats och av dessa har 52 lett till olika typer av anmärkning.

 • Länsstyrelserna uppvaktar H.M. Konungen

  2016-04-15

  Länsstyrelserna kommer den 30 april att uppvakta H.M. Konungen på 70-årsdagen med en gemensam gåva. En gåva som förhoppningsvis kommer att bringa glädje både för H.M. Konungen men också för svenska folket.

 • Örebro rätt plats för nya jämställdhetsmyndigheten

  2016-04-15 Pressmeddelande:

  Lägg den nya jämställdhetsmyndigheten i Örebro! Det föreslår landshövding, kommunalråd, regionråd och universitetsrektor i ett brev till regeringen.

 • Tid för årsmöten

  2016-04-11

  Denna vecka berättar landshövding Maria Larsson mer om årstiden för årsmöten.

 • Ny sida på Facebook om fiber på landsbygden

  2016-04-08

  Hur kan vi använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla landsbygden? Följ vår nya sida på Facebook, Fiber på landsbygden!

 • Naturen som plats för integration

  2016-04-07 Pressmeddelande:

  Under april månads reservatsguidning besöker vi vackra Prinskullen för att prata natur, kultur och historia. Med naturen som plattform träffas asylsökande, nysvenskar och de som bott i Sverige hela sitt liv för att bygga broar och nya relationer. Guidningen är en del i en nationell satsning där Lä...