Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen publicerar årligen ett stort antal rapporter inom olika verksamhetsområden.

Du kan här söka bland t ex rapporter, informationsmaterial och nyhetsbrev. Löpnummer är det vi även kallar publikationsnummer (skrivs enligt modellen ÅÅÅÅ:XX).

Bland informationsmaterialet återfinns exempelvis broschyrer om Länsstyrelsen och länet.

Urval: Människa & samhälle, Jämställdhet, 2007Rensa urval
Din sökning gav 1 träffar
  • 2007:4 Kvinnor och män i politiken

    Länsstyrelsen arbetar, med utgångspunkt i de nationella målen för jämställdhetspolitiken och länets jämställdhetsstrategi, med att främja utvecklingen mot ökad jämställdhet i länet. En viktig del i detta arbete är att synliggöra jämställdhetsläget i länet samt att följa upp de nationella målen för jämställdhet. Ett av dessa mål är att det ska råda en jämn fördelning av makt och inflytande mellan ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

    Kategori Människa & samhälle

    Ämnesområde Jämställdhet

    Jamstalldheten_i_politiken.pdf

Träffar per publikationstyp