Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen publicerar årligen ett stort antal rapporter inom olika verksamhetsområden.

Du kan här söka bland t ex rapporter, informationsmaterial och nyhetsbrev. Löpnummer är det vi även kallar publikationsnummer (skrivs enligt modellen ÅÅÅÅ:XX).

Bland informationsmaterialet återfinns exempelvis broschyrer om Länsstyrelsen och länet.

Publikationer från alla länsstyrelser

Publikationer från alla 21 länsstyrelser finns på vår portal lanstyrelsen.se.

Ta del av publikationer från alla länsstyrelser på portalen lansstyrelsen.se

Urval: Människa & samhälle, Jämställdhet, 2007Rensa urval
Din sökning gav 1 träffar
  • 2007:4 Kvinnor och män i politiken

    Länsstyrelsen arbetar, med utgångspunkt i de nationella målen för jämställdhetspolitiken och länets jämställdhetsstrategi, med att främja utvecklingen mot ökad jämställdhet i länet. En viktig del i detta arbete är att synliggöra jämställdhetsläget i länet samt att följa upp de nationella målen för jämställdhet. Ett av dessa mål är att det ska råda en jämn fördelning av makt och inflytande mellan ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

    Kategori Människa & samhälle

    Ämnesområde Jämställdhet

    Jamstalldheten_i_politiken.pdf

Träffar per publikationstyp