Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen publicerar årligen ett stort antal rapporter inom olika verksamhetsområden.

Du kan här söka bland t ex rapporter, informationsmaterial och nyhetsbrev. Löpnummer är det vi även kallar publikationsnummer (skrivs enligt modellen ÅÅÅÅ:XX).

Bland informationsmaterialet återfinns exempelvis broschyrer om Länsstyrelsen och länet.

Publikationer från alla länsstyrelser

Publikationer från alla 21 länsstyrelser finns på vår portal lanstyrelsen.se.

Ta del av publikationer från alla länsstyrelser på portalen lansstyrelsen.se

Urval: Samhällsplanering & kulturmiljö, Landskapsvård, 2007Rensa urval
Din sökning gav 2 träffar
 • 2007:28 Smultronställen längs Järleån

  Med denna broschyr vill vi inspirera till besök i smultronställen längs hela Järleån och bidra till ökad förståelse för hela vattendragets natur- och kulturvärden.

  Järleån, som rinner mellan Norasjön och Väringen, är ett av Örebro läns större vattendrag. Ån och dess dalgång var från ungefär mitten av 1500-talet fram till 1900-talets början ett viktigt centrum för järnhantering. På flera platse ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Djur & natur, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Skyddad natur, Landskapsvård

  2007_28_Järleån_layoutdok (1 MB)

 • 2007:15  Natur- och kulturvärden längs Järleån

  Järleån, som rinner mellan Norasjön och Väringen, är ett av Örebro läns större vattendrag. Ån och dess dalgång var från ungefär mitten av 1500-talet fram till 1900-talets början ett viktigt centrum för järnhantering. På flera platser längs vattendraget fanns då hyttor och hamrar som drevs av vattenkraften från Järleåns forsar. Av den
  en gång så betydande bruksverksamheten återstår idag bara lämn ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Djur & natur, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Skyddad natur, Landskapsvård

  2007_15_NaturochkulturvärdenJärleån (3 MB)

Träffar per publikationstyp