Bredband och fiber

Målet med den svenska bredbandspolitiken är att utbyggnaden ska ske på en kommersiell grund. Det vill säga att det är operatörerna själva och inte staten eller kommunen som ska svara för att bredbandsnät byggs ut. I områden där det inte bedöms vara lönsamt att bygga ut på kommersiell grund kan offentligt stöd användas för att ett nät ändå ska byggas ut. Länsstyrelsen kan i vissa fall bevilja stöd till bredbandsutbyggnad.

Planeringen för utbyggnad av bredbandsnät på landbygden sker framför allt inom kommunen. Region Örebro län samordnar arbetet mellan kommunernas bredbandsarbete.

Länsstyrelsen kan i de fall det behövs, bevilja stöd till bredband inom Landsbygdsprogrammet.

I samband med tidigare samförläggningar av el och V/A genomförs ett bredbandsprojekt delvis finansierat av EUs jordbruksfond, för att ansluta permanentboende i delar av länets landsbygder.

 

Kontaktlista till kommuner och Region för utbyggnad av bredband

Kommun

Namn

Kontakt

 
Askersund Inger Trodell Dahl  inger.trodell@askersund.se  
Degerfors  Kim Berg  kim.berg@degerfors.se
Hallsberg  Marianne Christiansenmarianne.christiansen@hallsberg.se
Hällefors Lars Örtlund  lars.ortlund@hellefors.se
Karlskoga   Marianne Karlsson  marianne.karlsson@karlskoga.se
Kumla   Jimmy Leonborn  jimmy.leonborn@kumla.se
Laxå Anna Eriksson  anna.eriksson@laxa.se
Lekeberg  Carina Åkesson  Carina.Akesson@lekeberg.se
Lindesberg  Anders Widegren  anders.widegren@lindesberg.se
Ljusnarsberg  Mikael Haapala  mikael.haapala@ljusnarsberg.se
Nora  Andreas Ericsson  Andreas.Ericsson@nora.se
Örebro  Andreas Ernestam  andreas.ernestam@orebro.se
Region Örebro län Linus Grabö  linus.grabo@regionorebrolan.se

Olönsamma kopparnät stängs ner

Kopparnäten är gamla och osäkra, därför har Telia och Skanova påbörjat nedmonteringen av kostsamma kopparnät i Sverige.

I april 2018 kommer sju områden i Örebro kommun beröras av nedmonteringen, Alltorp, Gräveby, Kilsmo, Lysinge, Närkes Vinö, Resta och Rågsand. Tidigare har stationer i Lindesbergs och Nora kommun stängts ner.

Mer information om nedmontering av kopparnät hittar du på Telias webbplats.