Energi- och klimatbidrag

Det finns olika stöd och bidrag att söka inom energi- och klimatområdet. Läs mer om vilka stöd som finns och vad som krävs för att få stöd.

Solpanel

Företag, kommuner och organisationer

Stöd för lokala klimatinvesteringar   

Kommuner, företag och organisationer kan söka  medel för klimatinvesteringar. Det finns 125 miljoner att söka år 2015 och 600 miljoner de närmaste två åren. Prioriteringsgrunden är största möjliga effekt  för att minska klimatpåverkande utsläpp.

Läs mer om stödet för klimatinvesteringar

Fastighetsägare och byggherrar

Du som äger ett bostads- eller fritidshus har möjlighet att söka skattereduktion för Husarbete ROT- eller RUT-avdrag. Skattereduktionen gäller för arbetskostnaden.

Läs mer om bidrag till Husarbete (ROT- eller RUT avdrag)

Stöd till solceller

Solceller producerar el, till exempel hushållsel till en villa. Det går att söka stöd för att koppla in solceller i elanslutna system.

Läs mer och ansök om stöd till solceller.

Företag

Energikartläggningscheck

Företag  och lantbruk som använder mer än 300 MWh per år, eller har minst 100 djurenheter kan söka energikartläggningscheck hos Energimyndigheten.