Miljö och klimat

Rapsfält. Foto: Carina Remröd

 Miljötillstånd och uppföljning av miljömål

Hållbarhet i sikte 2013
- hur långt har vi kvar?

Det är titeln på Länsstyrelsens tredje rapport i serien som följer upp miljömålen och miljöarbetet i Örebro län.

Rapportframsida, öppnar sida med rapporten

 Miljöhänsyn vid dammar och kraftverk