JämFÖR

JämFÖR är ett projekt som drivs av Regionalt resurscentrum vid Länsstyrelsen i Örebro län i samarbete med Region Örebro län och lokala kvinnliga nätverk i länet.

Tillsammans jobbar vi för att förbättra kvinnors möjlighet till företagande, entreprenörskap, kompetens- och karriärutveckling.

"Kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande och få tillgång till tillväxtresurser"

 

Huvudsakliga arbetssätt

  • Synliggöra
  • Öka inflytande och delaktighet
  • Kunskapsutveckla
  • Samverka

 

 Föreställningar om framgång

föreställningar om framgång

Kan vem som helst bli framgångsrik i arbetslivet eller krävs särskilda förutsättningar och egenskaper? Vad är framgång egentligen? Vad krävs för framgång, och vilka åsikter har jag om andra som jag tycker är framgångsrika – eller inte är det?

Rapporten av Åsa Kroon är en intervjustudie om kvinnors och mäns erfarenheter av framgång i arbetslivet.

 Föreställningar om framgång

 Tema framgång 22 oktober

 Kvinnor i nätverk

Kvinnor i nätverk samarbetar i Örebro län (klicka på bilden)