Samhällsplanering och kulturmiljö

samhällsplanering, vy över stad

Här kan du söka tillstånd eller bidrag inom samhällsplanering- och kulturmiljöområdet. Du får veta hur man överklagar bygglov och du får också mer information om länsstyrelsens arbete med samhällsplanering, som ska bidra till att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för länets invånare och besökare. Kulturmiljön är en del av samhällets historia; den ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för sin omvärld.

 

 

 

 

 

 

 

Som en del av stadsomvandlingen i
Kiruna flyttas i etapper ett antal kulturbyggnader.​

Här hittar du frågor och svar om flytten!