Uppföljning av miljötillståndet i skogslandskapet baserat på Riksskogstaxeringen

Uppföljning av miljötillståndet i skogslandskapet baserat på Riksskogstaxeringen
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
482
Denna rapport beskriver miljötillståndet i Sveriges skogslandskap med hjälp av statistik från Riksskogstaxeringen, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetet är en del av länsstyrelsernas regionala miljöövervakning som finansieras av Naturvårdsverkets medel.

I rapporten beskrivs tillstånd och trender för ett antal parametrar som är intressanta att följa långsiktigt i skogslandskapet. Uppföljning kommer framöver att genomföras vart 5:e år inom de regionala miljöövervakningsprogrammen.
Kommentar: