Johan Antti, tillförordnad landshövding

Länsråd Johan Antti är tillförordnad landshövding från den 1 februari 2018. Dessa bilder får endast användas i publicistiska sammanhang och får inte förvanskas. Ange alltid fotografen, Ateljé grodan, vid publicering.
 

Färg hög

Färg låg