Landshövding Sven-Erik Österberg

Sven-Erik Österberg är landshövding i Norrbottens län från och med 1 oktober 2012. Han har ett förordnande på sex år. 
Sven-Erik Österberg

Sven-Erik, född 1955, är gift och har tre barn, samtliga nu i vuxen ålder.

Sven-Erik har varit riksdagsledamot för Socialdemokraterna sedan 1994 med undantag för åren 2004-2006 då han var biträdande finansminister. Han har haft flera tunga politiska uppdrag.

Under sin tid i riksdagen har han bland annat varit  gruppledare i Konstitutionsutskottet. 2008-2011 var han gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen. Han har även varit ordförande i arbetsmarknadsutskottet (2000-2002) och i finansutskottet (2002-2004) och ledamot av dåvarande lagutskottet.

Från och med 1995 har Sven-Erik varit ordförande för Socialdemokraterna i Västmanlands partidistrikt och sedan 2009 också ledamot i partiets verkställande utskott och partistyrelse.

I början av 1990-talet var han kommunalråd i Skinnskattebergs kommun. Han är från början skogsarbetare.