Diarium

Detalj av skrivbok på papper

I webbdiariet visas ärenden vi handlägger. Efter att ett ärende beslutats eller avslutats finns det tillgängligt i sex månader.  

Här kan du se vilka handlingar som inkommit i ett ärende men du kan inte läsa själva dokumenten. 

Länsstyrelsernas diarier

Alla uppgifter som visas i webbdiariet är offentliga.
Har du frågor kring äldre ärenden eller vill du ta del av ett dokumet?
Kontakta arkivarie Anna Lindblom, telefon 010-225 53 56.