Stora brister i kameraövervakningen på badhus

Flera badanläggningar i landet följer inte reglerna för kameraövervakning. Det visar länsstyrelsernas nationella tillsynsrapport för 2016. I Norrbottens län var det däremot ingen badanläggning som fick anmärkning.

Förra året gjorde länsstyrelserna en nationell tillsyn av kameraövervakning på badanläggningar. Totalt 145 anläggningar i landet granskades. Av dem hade 40 av anläggningarna kameror som kunde riktas mot plats dit allmänheten har tillträde, och som därför faller under länsstyrelsernas tillsyn.

Av dessa 40 anläggningar fick 29 någon typ av anmärkning, vilket innebär att cirka 75 procent av anläggningarna som omfattades av tillsynen inte följer kameraövervakningslagen.

De vanligaste anmärkningarna handlade om att badanläggningarna saknade tydlig skyltning om att kameraövervakning sker, att antalet kameror överstiger beviljat tillstånd och att övervakningen sker utanför tillåtet område. Tre av anläggningarna bedrev kameraövervakning trots att de helt saknade tillstånd.

– Anmärkningarna är allvarliga. Badanläggningar är en plats för rekreation där besökarna vanligtvis är lättklädda och integritetsintresset är högt. Det är viktigt att tillstånden och lagen följs, säger Linnea Tegernäs, jurist på Länsstyrelsen Stockholm, som sammanställt rapporten.

Länsstyrelserna har utfärdat förelägganden om att åtgärda anmärkningarna som framkom vid tillsynen. Även andra åtgärder har genomförts.

Varje år genomför länsstyrelserna ett nationellt tillsynsprojekt av kameraövervakning i särskilda verksamheter. Tidigare år har bland annat restauranger, butiker, sjukhus och gym granskats. Under 2017 är det tillsynen av hotell som särskilt ska prioriteras.

 

FAKTA

För att få övervaka en plats dit allmänheten har tillträde krävs tillstånd av länsstyrelsen, som också sköter tillsynen av kameraövervakningen. Tillsynen regleras i kameraövervakningslagen (KÖL).

Det är länsstyrelsens uppgift att säkerställa att intresset att använda kameraövervakning väger tyngre än den enskildes intresse att inte bli övervakad. Om tillstånd ges är den som bedriver kameraövervakningen skyldig att informera om övervakningen genom tydlig skyltning. Det är förbjudet att använda dolda eller hemliga övervakningskameror.

 

Läs hela tillsynsrapporten