Tidigare beslutad skyddsjakt på järv avlyst på grund av inhibition

Efter Svenska Rovdjursföreningens överklagande har Förvaltningsrätten idag inhiberat Länsstyrelsens tidigare beslut om skyddsjakt på 11 järvar i länet.

I oktober fattade Länsstyrelsen beslut om skyddsjakt på järv. Detta har överklagats av Svenska Rovdjursföreningen till Förvaltningsrätten, som nu lagt Länsstyrelsens beslut på is, för att därefter avgöra ärendet i sak. 

- ​Beslutet om inhibition innebär att skyddsjakten på järv nu är avlyst i samtliga områden i länet, säger Anna Danell, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen. Vi inväntar nu Förvaltningsrättens beslut i frågan, fortsätter hon.

Under tiden Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt har gällt har två järvar hunnit fällas.

- Vi kommer nu kontakta varje berörd sameby för att säkerställa att de har fått information om att skyddsjakten är avlyst, avslutar Anna Danell.