Norrbottningarna ska bli ännu bättre på krisberedskap

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Den 8-14 maj 2017 arrangerar MSB den första Krisberedskapsveckan i Sverige tillsammans med landets kommuner.

​Krisberedskapsveckan går ut på att förbättra människors riskmedvetenhet och att fler ska veta hur de kan förbereda sig för att klara vardagen om samhället plötsligt inte fungerar som vi är vana vid. Hur hanterar jag vardagen om den plötsligt vänds upp och ner? Hur hanterar jag och mina nära de grundläggande behoven av mat, vatten och värme? Hur kommunicerar jag med mina anhöriga och hur tar jag till mig viktig information om service och tjänster som vi är vana vid plötsligt inte fungerar?

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) är initiativtagare till veckan och Länsstyrelserna stödjer arbetet, men de viktigaste aktörerna under Krisberedskapsveckan är landets kommuner.

Många aktiviteter i länets kommuner 
Kommunerna står närmast medborgarna och vet hur de bäst kan nå ut till och skapa dialog med sina invånare. Alla kommuner är välkomna att delta i kampanjen och det kommer att pågå flera aktiviteter i länet under veckan, här är ett axplock:

Luleå kommun
Luleå kommun kommer att ha två utställningar om krisberedskap, i Stadshuset och på stadsbiblioteket i Kulturens hus. Mer information på: https://www.lulea.se/kris

Kontaktperson:  
Sandra Ylinenpää, säkerhetssamordnare. Telefon: 0920-45 60 35

Piteå kommun
Piteå kommun har en utställning om vad som bör ingå i en krisberedskapslåda på stadsbiblioteket, samt en föreläsning om krisberedskap 11 maj. Frivillig resursgrupp (FRG) informerar på stan under veckan samt håller i en tävling om innehållet i en krisberedskapslåda. Mer information på: https://www.pitea.se/

Kontaktperson:
Linda Lasu, säkerhetssamordnare. Telefon: 0911-69 64 89

Överkalix kommun
Civilförsvarsförbundet informerar om krisberedskap utanför systembolaget fredag den 12 maj med information om krisberedskapsveckan. Mer information på: http://www.overkalix.se/

Kontaktperson:
Jonas Larsson, säkerhetssamordnare, 076-78 75 375

Kontakta kommunerna direkt för mer information om deras arbete med krisberedskapsveckan. För privatpersoner finns flera bra och konkreta tips på webbplatsen dinsakerhet.se och krisinformation.se.