Norrbottens jämställdhetspris 2017 går till Kvalitetskedjan, Piteå kommun

Under dagens regionala jämställdhetsdag fick Piteå kommuns ”Kvalitetskedjan” ta emot årets jämställdhetspris. Priset delades ut av Länsstyrelsen Norrbotten, LTU, Region Norrbotten och Norrbottens kommuner.

Så här lyder motiveringen:

För att jämställdhetsarbetet ska fungera långsiktigt är det avgörande att arbetet är förankrat av chefer och ledare inom verksamheten. I Piteå kommun har man sedan 2009 satt särskilt fokus på att arbeta med jämställdhet som en del av kommunens styr- och ledningssystem,
med hjälp av arbetsgruppen Kvalitetskedjan där alla förvaltningar ingår.

"Kvalitetskedjan" är en viktig del av den röda tråd i Piteå kommuns fleråriga, målmedvetna och systematiska arbete med jämställdhet
som på ett föredömligt sätt integrerar jämställdhetsarbete från högsta nivå ut i sina olika verksamheter. Arbetet utvecklas kontinuerligt
och genererar konkreta resultat


Läs mer om Norrbottens jämställdhetspris 2017