Laxplomber införs i Kaitumälven och Ängesån

Under 2017 införs laxplomber för fiske efter lax i den del av Kaitumälven som förvaltas av Länsstyrelsen. Åtgärden är en fortsättning på det försöksprojekt med utvecklad laxförvaltning som Länsstyrelsen bedrivit i Lainioälven under några år.
Laxplomb

Samtidigt inför även Ängesåns fiskevårdsområde laxplomber på sin sträcka av Ängesån. Åtgärden innebär bland annat att alla som vill fiska lax förutom fiskekort också måste köpa en så kallad laxplomb (gälplomb) som ska fästas på den lax man fångar och behåller. Med laxplomben följer krav på obligatorisk fångstrapportering. Syftet med plomberna är att ge metoder som gör det möjligt att följa och styra fångstuttaget av lax.

Ökade krav på förvaltningen

Laxen vandrar i sin livscykel över stora områden och fiskas av många olika länder runt Östersjön. Till skillnad från övriga fiskarter i våra älvar styrs därför förvaltningen av laxen på såväl EU-nivå som på nationell svensk nivå. Förvaltningen av laxfisket är under stor omställning och det förväntas att även kraven på förvaltningen i laxälvarna kommer att skärpas. 

- Laxplomberna är ett verktyg för att utveckla nya förvaltningsmetoder så att vi ska kunna möta de nya kraven, säger Dan Blomkvist på Länsstyrelsen. Råneälven har använt plomberna i ett par år och nu är vi särskilt glada för att Ängesån också hänger på och tar detta steg i sin förvaltning i år.

Obligatorisk fångstrapportering

Med gälplomberna följer krav på obligatorisk fångstrapportering som gör det möjligt att följa hur stort fångstuttaget av lax är på älvssträckan. Rapporteringssystemet som är utvecklat i samarbete mellan Länsstyrelsen i Norrbottens län och Sportfiskeförbundet är utformat för att göra det enkelt för fiskaren att rapportera sitt fiske. Erfarenheterna från användningen av systemet i Lainioälven och Råneälven är goda.

- Man kan fångstrapportera både via telefon och dator och det går på en minut", säger Dan Blomkvist. För den som vill finns dessutom möjlighet att göra det på papper. Den som inte rapporterar sitt fiske kan bli spärrad från att köpa gälplomber nästa säsong men hittills har inte detta varit något stort problem.

Laxfiske i världsklass

I takt med att laxbestånden i de norrbottniska älvarna har förbättras de senaste åren så har också intresset för fisket vuxit. På länsstyrelsen menar man att flera av älvarna idag håller världsklass som laxfiskedestinationer men att det också kan finnas problem förknippat med det ökade intresset. 

-Den positiva utvecklingen är verkligen glädjande men det finns också en risk för att vi "älskar ihjäl" sådana här vatten", säger Dan Blomkvist. Ökat tryck kan leda till allt för stort fångstuttag och mer slitage och nedskräpning men med hjälp av förbättrad förvaltning där gälplomberna är en viktig del kan vi få ett bättre grepp om situationen. I slutänden handlar det om att hitta ett sätt att nyttja laxen som resurs utan att försämra dess förmåga till reproduktion och fortlevnad.


 Laxfiske i Lainio- och Kaitumälven 2017