Offentlig sammanräkning av röster i valet till Sametinget

Val till Sametinget genomfördes den 21 maj 2017. Länsstyrelsen kommer den 29 maj att räkna rösterna. Sammanräkningen är offentlig.

​Länsstyrelsen i Norrbottens län ansvarar för sammanräkningen av val till Sametinget, vilket innebär att Länsstyrelsen ska granska och räkna samman de röster som avgetts vid valet. Länsstyrelsen ansvarar även för mandatfördelning samt för att utse ledamöter och ersättare.

Arbetet påbörjas måndag den 29 maj kl. 08.00 i Länsstyrelsens sammanträdesrum Ugglan på Stationsgatan 5 i Luleå. Sammanräkningen av rösterna är offentlig.

Länsstyrelsen räknar med att kunna presentera ett preliminärt valresultat under tisdagen den 30 maj. Resultatet kommer då att publiceras på länsstyrelsens webbplats (www.lansstyrelsen.se/norrbotten) och på Valmyndighetens hemsida (www.valmyndigheten.se).