Länsstyrelsen beviljar 33 miljoner till äldreboende

Länsstyrelsen har beviljat drygt 33 miljoner kronor i statligt stöd för nyproduktion av 192 lägenheter för äldre i Luleå kommun.

- Det är glädjande att kunna bevilja ett stöd som gör det möjligt för fler äldre att få ett tryggt boende. Det här är ett led i vårt arbete med länets bostadsförsörjning. De statliga bostadsstöden är viktiga för länets utveckling inte bara inom detta område. Nyligen beviljade vi  54 miljoner i stöd för nyproduktion av lägenheter i Gällivare som en del av samhällsomvandlingen i Malmfälten, säger landshövding Sven-Erik Österberg.

Stödet till lägenheter för äldre omfattar 22 miljoner till Lulebo AB för nyproduktion av 120 trygghetsbostäder. Projektet påbörjades i januari 2017 och lägenheterna beräknas stå  inflyttningsklara under sommaren 2019. Totalt kostar projektet ca 205 miljoner kronor.

Länsstyrelsen har även beviljat Luleå kommun drygt 11 miljoner i stöd för nybyggnation av särskilt boende för äldre med totalt 72 lägenheter. Projektet beräknas vara färdigt i slutet 2017.

Länsstyrelsen har möjlighet att bevilja statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer. Stöd får ges för ny-, om- och tillbyggnad samt för anpassning av gemensamma utrymmen. Syftet med stödet är att det ska byggas fler bostäder för äldre personer, som särskilda boenden och trygghetsbostäder. Exempel på vilka som kan söka stödet är allmännyttiga bostadsföretag, byggföretag, privata fastighetsägare och kooperativa bostadsföreningar. Anpassningsåtgärder kan även sökas av bostadsrättsföreningar.