Ingen licensjakt på björn i Norrbottens län

Länsstyrelsen låter meddela att ingen licensjakt är aktuell i Norrbottens län i år då senaste inventeringen visar på minskad björnstam och ett stort antal björnar redan skjutits under skyddsjakten.

​Resultatet från spillningsinventeringen år 2016 visade på 506 björnar i Norrbottens län (konfidensintervall på 463-548 individer), vilket är en minskning mot inventeringen från 2010, som visade på 760 björnar i länet (konfidensintervall på 552-1420 individer). Länsstyrelsen konstaterar med andra ord att björnstammen minskat med totalt ca 33 % under tidsperioden 2010-2016. Avskjutningen på ca 550 björnar under samma tidsperiod (2010-2016) är en känd faktor som har haft påverkan på stammen.

Länsstyrelsen har beslutat att balansera stammen på den här lägre nivån, på 506 björnar, tills dess ett nytt förvaltningsmål är fastslaget av länets viltförvaltningsdelegation. Under våren har det fällts 42 björnar på skyddsjakt i länet, vilket motsvarar en avskjutning på 8 % av totala stammen. I ljuset av ambitionen att stabilisera stammen på nuvarande nivå är Länsstyrelsens bedömning att det inte finns något ytterligare förvaltningsutrymme för fortsatt beskattning av björnstammen genom licensjakt hösten 2017.