Giftiga båtfärger används i onödan - kan skippas helt i Bottenviken

I Bottenviken behövs ingen skyddsmålning av båtskrov - här handlar båtfärg bara om utseendet. Det vill Länsstyrelsen Norrbotten påminna länets båtägare om när båtlivet nu tar fart med sol och värme. Skippa bottenfärgen och bidra till en renare miljö för vattenväxter och fiskar!
Banner med text Skippa bottenfärg i Bottenviken

Den vanligaste skyddsfärgen för målning av båtars undersidor innehåller biocider som hindrar exempelvis havstulpaner att fästa vid skrovet. Sådan färg är helt onödig att använda i Norrbottens skärgårdar, eftersom vattenmiljön ser annorlunda ut än i övriga Östersjön menar Annica Gammeltoft, biolog på miljöanalysenheten, Länsstyrelsen Norrbotten.

- Bottenviken har avsevärt lägre salthalt än vatten söderut. Därför har vi väldigt inga arter, t.ex. havstulpaner, som fäster hårt på båtbottnar i Bottenvikens vatten, säger Annica Gammeltoft.

Biocider som läcker ut via traditionell skyddsfärg på båtar skadar idag djur- och växtliv och är svåra för naturen att bryta ner.

- Eftersom fritidsbåtar oftast bottenmålas och sätts i sjön under den tid då djur och växter förökar sig blir miljöskadorna särskilt stora, fortsätter Annica Gammeltoft.

Genom kampanjen  "Skippa bottenfärg i Bottenviken"  hoppas Länsstyrelsen motivera länets båtägare att bidra till en renare vattenmiljö, något som också skulle gynna växter och djur i skärgården.

Länk till mer information

Länk till kampanjfilmen!