Framtidens snowboards tillverkas av tång

Sex gränsöverskridande projekt får dela på ca 31 miljoner kronor i EU-stöd, det har styrkommittén för Interreg Nord beslutat. Ett av projekten som beviljats stöd arbetar med att utveckla snowboards av tång.

​Den 30 maj 2017 hölls det femte mötet med styrkommittén för Interreg Nord. Styrkommittén prioriterade EU-stöd för ca 31 miljoner kronor till sex gränsöverskridande projekt i delområde Nord. Samtliga projekt bidrar aktivt till hållbar utveckling i programområdet.

Ett innovativt projekt, Sea-Surf-Snow, kommer att använda tång för att producera lätta och hållbara kompositmaterial för snowboards. Samtidigt skapar man bättre resursnyttjande av regionens naturresurser. 

- Vi är glada över att vi prioriterat innovativa projekt som arbetar aktivt för en hållbar utveckling i programområdet. Genom gränsöverskridande samverkan mellan våra tre länder förstärker vi insatserna och utvecklar kompetensen hos oss i regionen, säger Johan Antti, Länsstyrelsens representant i styrkommittén för delområde Nord.   

Projekt som förbättrar naturmiljö

Ett annat projekt som fick stöd är AMCA, ett forskningsprojekt kring tele-kommunikationskapacitet ur ett arktiskt och glesbygdsperspektiv.  

Nordprogrammet fortsätter även att prioritera projekt som arbetar med att förbättra regionens naturmiljöer, såsom projektet Joint Environmental Management of the River Tana och projektet SEAmBOTH som arbetar med Bottenvikens havsmiljö.

 

 


 Läs mer