Fortsatt stor satsning på natur och friluftsliv i Norrbotten

Regeringens satsning på naturskydd och åtgärder för värdefull natur fortsätter. Under 2017 kommer fler områden kunna bevaras för naturupplevelser och en långsiktigt god miljö i Norrbotten. Upprustningen av fjälleder och andra anläggningar för friluftslivet fortsätter och när det gäller hotade arter görs en extra satsning på fjällräven.
Bild från Bassegielas i Arjeplogs kommun

Under 2017 kommer värdefull natur till ett värde av 65 miljoner kronor kunna skyddas i Norrbotten. Pengarna kommer att gå till att ersätta markägare i planerade naturreservat.

- Bevarande av värdefull natur är en hörnsten i regeringens naturvårdspolitik och utgör en mycket viktig del i arbetet för att bevara den biologiska mångfalden i landet. Samtidigt som vi skyddar utrotningshotade arter bygger vi också en infrastruktur av skyddad natur som utgör en värdefull resurs för friluftsliv och turism, säger Per-Anders Jonsson, enhetschef vid Länsstyrelsens naturskyddsenhet.

Utöver medel till att ersätta markägare får Länsstyrelsen även bidrag till handläggartjänster, som bland annat kommer att användas för att slutföra reservatsbildning i områden där markfrågorna är lösta. 

När det gäller förvaltningen av de områden som redan är naturreservat eller nationalparker får Länsstyrelsen 19 miljoner, vilket är något mer än 2016.

- Vi kommer bland annat att avsluta några projekt som påbörjades under 2016, till exempel i naturreservaten Vittjåkk-Akkanålke och Dundret, berättar Kjell Sundvall, enhetschef för Länsstyrelsens fältenhet.

Nya vinterledskryss

De statliga lederna får ca 8 miljoner, pengar som bland annat ska användas till upprustning av vindskydd i Arjeplogs- och Jokkmokksfjällen. Vinterlederna kommer att få en ordentlig genomgång under året och nya vinterledskryss kommer att sättas upp i Arjeplog, Jokkmokk och Kiruna. Även arbetet med Västra leden på Kebnekaise kommer att avslutas 2017.

 

Arbete med vinterledsmarkeringar

Lokal naturvård och hotade arter

Satsningen på lokala naturvårdsprojekt i kommunerna, LONA, fortsätter även i år. Ungefär 1,5 miljoner kommer kunna fördelas till nya projekt, där sju kommuner i länet har ansökt om bidrag.  Även arbetet med åtgärdsprogrammen för hotade arter i länet fortsätter. Extra fokus kommer att läggas på den starkt hotade fjällräven genom Interreg Nord-projektet Arctic Fox Together.

Fjällräv