Norrbotten blir åtta naturreservat rikare

Norrbotten har fått åtta nya naturreservat och kan med sina 381 stycken stoltsera med att vi är ett av Sveriges reservatsrikaste län.

​Det är fortfarande endast en liten del av länets vackra och värdefulla natur som är skyddad. Arbetet med områdesskydd är därför lika aktuellt idag som när vi fick våra första nationalparker 1909.

 

Gott och blandat
Norrbottningarna får nu ett lite större utbud av reservat att välja bland. De åtta områden som tillkommit erbjuder en trevlig blandning natur. Om du befinner dig i Övertorneå och vill leta lavar kan du bege till Asumamaa där rariteterna violettgrå tagellav och brunpudrad nållav trivs. Vill du istället vandra över flacka tallhedar - kanske i sällskap av den nyfikne lavskrikan beger du dig till Luvos i Jokkmokk. Här är det vackra landskapet lika storslaget alla årstider.

Död ved ger liv
För den som har spring i benen och tycker om att hoppa över stock och sten passar istället Pietartievva. Visst kan terrängen vara krävande men det är värt det! Den urskogslika tallskogen har förblivit orörd de senaste hundra åren och därför finns det gott om död ved i form av träd som dött och fallit till marken. Död ved är som naturgodis för de riktigt kräsna arterna. Några av de som är beroende av det är bland annat svamparna urskogsporing och veckticka.

Stava… vad?
Stavatallskog är ett ord som lättast förklaras med en bild. Du kan också åka till Mossavikberget och uppleva riktig stavatallskog på nära håll. Det är spinkiga tallar som kommit upp efter brand och står tätt tillsammans. Trots att de är så smala kan de vara mycket gamla. Den kräsna långhorningen reliktbock trivs här och det är ett bevis på att en skog är gammal och värdefull! I reservatet ligger Grundträsket. Här kan en fikastund sitta fint efter att ha vandrat över de storblockiga markerna i den trolska skogen.

Hurra för våra gammeltallar!
Om du vill hälsa på en 500-åring kan du åka till Kiruna och besöka naturreservatet Pauranki . Det är en av Kirunas finaste tallnaturskogar. Här kan du krama några av Sveriges äldsta medborgare - gammeltallar som stått emot vädrets makter, rötsvampar och yxor. De har stått här sen Gustav Vasa var kung på 1500-talet och har fått fira omkring 500 födelsedagar! Det har brunnit åtminstone två gånger här och ärren i stammen som uppkommer efter brand, så kallade brandljud kan du se både i tallar och i några av de uppemot 400 år gamla granarna.  Även här finns det gott om den hett eftertraktade, döda tallveden. Reservatet har också celebert besök av de mycket sällsynta svamparterna kritporing och urskogsticka. Välkommen ut i markerna!

 

​Här kan du ladda ner pressbilder.

Bilder naturreservat - klicka för förstorade bilder.
Ange fotografens namn om foton används.


Bellunåive
Foto: Robert Sandberg


Luvos
Foto: Frédéric Forsmark

​Luvos
Foto: Frédéric Forsmark

​Luvos
Foto: Frédéric Forsmark

​Mossavikberget
Foto: Frédéric Forsmark

Pietartievva
Foto: Per-Anders Jonsson

 

Varför bildar vi naturreservat?

Naturen är viktig för människors välbefinnande, den biologiska mångfalden och arbetstillfällen inom bland annat turism. Sverige behöver skydda de gamla skogar som finns kvar. Vi måste dessutom avsätta mer skog som kan utveckla en mångfald av arter och åldrar. Läget för den biologiska mångfalden är allvarligt och i Sverige finns många hotade arter och värdefulla naturområden som är i behov av skydd. I Norrbotten innebär områdesskydd också att samernas renbetesmarker bevaras. Länsstyrelsen arbetar efter de 16 miljömål som Sveriges riksdag fastslagit och som innebär ett utökat skydd av skog, mark och vatten.