Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet är till för alla som bor eller verkar på landsbygden. Det nuvarande landsbygdsprogrammet gäller 2014-2020.
Väg på landet

Du kan få stöd till att utveckla en företagsidé, till att förbättra servicen på landsbygden eller investera för att öka bygdens attraktivitet. Programmet innehåller olika stöd och ersättningar som syftar till att utveckla landsbygden genom att stimulera företagande och förbättra möjligheterna att bo och verka på landsbygden.

Läs mer om landsbygdsprogrammet här.

 Kontakta oss

Länsstyrelsens växel
norrbotten@lansstyrelsen.se
010-225 50 00