Företagsstöd i landsbygdsprogrammet

Företagsstöd i landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska bidra till lönsamma och livskraftiga företag, en god regional livsmedelsproduktion med ett rikt odlingslandskap samt en attraktiv och modern landsbygd.

De övergripande målsättningarna för företagsstöden är att öka konkurrenskraften inom jordbruket, skogsbruket, rennäringen och trädgårdsområdet samt att diversifiera landsbygdens näringsliv och att skapa ett attraktivt boende på landsbygden.

Har du ett företag och vill börja med en ny verksamhet inom företaget? Vill du starta ett nytt jordbruks- eller rennäringsföretag? Då kan företagsstöden vara något för dig!

Här kan du läsa mer om företagsstöden i landsbygdsprogrammet.

 Kontakta oss

Länsstyrelsens växel
norrbotten@lansstyrelsen.se
010-225 50 00