Vatten och vattenanvändning

Man som håvar sik i Kukkolaforsen i Torneälv.

Länsstyrelsen har många uppgifter för att skydda vattnet i länet.

Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Vatten används till mycket, exempelvis till djur och växter, i vattenkraften för att producera energi, som kyl- och processvatten i industrier och som avloppsvatten. Det är viktigt att skydda vattentillgångarna för att få en långsiktig och säker vattenförsörjning. Verksamheter och åtgärder som påverkar vatten, så kallad vattenverksamhet, behöver i allmänhet tillstånd.

De fem vattenmyndigheterna är länsstyrelserna i:

  • Norrbotten – Bottenvikens vattendistrikt
  • Västernorrland – Bottenhavets vattendistrikt
  • Västmanland – Norra Östersjöns vattendistrikt 
  • Kalmar – Södra Östersjöns vattendistrikt
  • Västra Götaland – Västerhavets vattendistrikt.

Läs mer på Vattenmyndigheternas webbplats