Länsstyrelsens insatser - anpassning förändrat klimat

På denna sida kan du hitta våra publikationer som rör anpassning av förändrat klimat, samt resultat från utredningar vi låtit genomföra.