Miljö och klimat

vy över skärgårdsmiljö

Här kan du söka tillstånd och bidrag inom miljö- och klimatområdet. Du kan också få mer information om miljö- och klimatarbetet i länet. Länsstyrelsen samordnar miljöarbetet, informerar och sprider kunskap, arbetar med miljömål och miljöövervakning, vattenförvaltning samt klimat- och energifrågor. Dessutom beslutar vi om tillstånd till och genomför tillsyn av verksamheter som påverkar miljön.

 

 

Läs det senaste numret av nyhetsbrevet om miljö, energi och klimat (MEK) i Norrbotten! I detta nummer kan du läsa om hur du kan lämna synpunkter på vattenarbetet och grön infrastruktur, inbjudan till klimatklivsverkstaden, hur länsstyrelsen räddar hotade arter, om ett nytt handläggarstöd för klimatanpassning samt insatser för havsmiljön.

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att nå miljömålen samt minska utsläppen av växthusgaser i Norrbottens län. Nyhetsbrevet MEK fokuserar på detta arbete.