Miljö och klimat

vy över skärgårdsmiljö

Här kan du söka tillstånd och bidrag inom miljö- och klimatområdet. Du kan också få mer information om miljö- och klimatarbetet i länet. Länsstyrelsen samordnar miljöarbetet, informerar och sprider kunskap, arbetar med miljömål och miljöövervakning, vattenförvaltning samt klimat- och energifrågor. Dessutom beslutar vi om tillstånd till och genomför tillsyn av verksamheter som påverkar miljön.

 

 

Logga Nr1 - Kopia (399x112).jpgLäs det senaste numret av nyhetsbrevet om miljö, energi och klimat (MEK) i Norrbotten! I detta nummer kan du bland annat läsa om senaste miljömålsuppföljningen, klimatnyttiga åtgärder och hur areella näringar i Norrbotten påverkas av ett förändrat klimat.

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att nå miljömålen samt minska utsläppen av växthusgaser i Norrbottens län. Nyhetsbrevet MEK fokuserar på detta arbete.