Miljö och klimat

vy över skärgårdsmiljö

Här kan du söka tillstånd och bidrag inom miljö- och klimatområdet. Du kan också få mer information om miljö- och klimatarbetet i länet. Länsstyrelsen samordnar miljöarbetet, informerar och sprider kunskap, arbetar med miljömål och miljöövervakning, vattenförvaltning samt klimat- och energifrågor. Dessutom beslutar vi om tillstånd till och genomför tillsyn av verksamheter som påverkar miljön.

 

 

MEK 2017 1 (399x111).jpgLäs det senaste numret av nyhetsbrevet om miljö, energi och klimat (MEK) i Norrbotten! I detta nummer kan du bland annat läsa om biologisk mångfald, klimatanpassning, Agenda 2030, Klimatklivet och åtgärder för fjällräven.

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att nå miljömålen samt minska utsläppen av växthusgaser i Norrbottens län. Nyhetsbrevet MEK fokuserar på detta arbete.