Sociala fonder och stiftelser

 

Länsstyrelsen förvaltar och betalar ut stöd/bidrag från nedanstående fonder.

 

 

Från följande fond kan du ansöka om stöd/bidrag för 2018.

 

Albert Anderssons fond

" Lämna bidrag och understöd till verkligt behövande barn i   

  Norrbottens län"

____________________________________________

 

August Petterssons från Skara understödsfond

"Lämna bidrag och understöd åt fattiga och mindre 

 bemedlade, välartade barn boende i Norrbottens län"

( Denna fond går ej att söka ifrån förrän år 2020)

 

Gustav Björkmanssons fond

" För behövande i Norrbottens län"

( Denna fond går ej att söka ifrån förrän år 2020)

 

J.A och Hanna Boströms fond

" Stöd till svårt sjuka barnmantalsskrivna i Norrbottens län för

  sådant som inte bekostas av det allmänna. Bidrag kan även

  ges till anhörigas omkostnader vid barns sjukdom"

( Denna fond går ej att söka ifrån förrän år 2021)

 

 

Blanketter för ansökan till fonderna finns till höger.

 

 

Ansökningarna ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 1 april 2018. Bidragsutbetalningar sker under maj-juni 2018.

 

 Ansökningsblanketter