Vårflod 2018

Den snörika vintern och det varma vårvädret har i år medfört en ovanligt svår vårflod i delar av länet. I nuläget råder det som högst  en allmän klass 2-varning för små och medelstora vattendrag i stora delar av Norrbotten.

Aktuellt läge
Myndigheter och andra aktörer i länet fortsätter att samverka och kontinuerligt följa utvecklingen via rapporter från SMHI.

Länsstyrelsen har stängt av en gångväg vid dammen i naturreservatet Selets bruk. Läs mer om det här.

Enligt den senaste rapporten från SMHI är det avtagande vattenflöden över i stort sett hela länet. Nu har även Kalixälven och Torneälven nåt sin kulmen och har börjat sjunka.

Lainioälven och Mornioälven stiger en del men väntas kulminera inom något dygn. En klass 1-varning är utfärdad för dem.

Det ligger kvar en generell klass 1-varning och en generell klass 2-varning för länet, men enligt prognosen kommer de att tas bort inom ett par dagar.

För aktuellt läge i din kommun hänvisar vi till respektive kommuns hemsida.

En del vägar i Norrbotten är avstängda till följd av vårfloden. Det råder även begränsad framkomlighet på vissa håll. För aktuell information om vilka vägar det gäller kan du besöka P4 Norrbottens sida om Trafikinformation.

Du har ett eget ansvar
I samband med de extremt höga flöden som just nu är i Norrbotten finns risk för allvarliga översvämningsproblem. Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom.

Läs mer om hur du skyddar ditt hus mot översvämning på din säkerhets webbsida.