"Gå din egen väg!"

Informationssatsningen "Gå din egen väg!" riktar sig till ungdomar i högstadium och gymnasium och pågår under 2016. Syftet är uppmuntra och stödja unga i att bryta med de könsmönster som idag styr ungdomars studie-och yrkesval.

Med informationssatsningen "Gå din egen väg!" vill Jämställdhetsdelegationen öka kunskapen om normer, föreställningar och strukturer i samhället och väcka uppmärksamhet kring frågor om studieval och arbetsmarknad i länet ur ett jämställdhetsperspektiv.

Inför satsningen togs en rapport fram, kallad "JämLYS av arbetsmarknad och studieval i Norrbotten". Jämställdhetsanalysen beskriver nuläget i länet och utgör ett kunskapsunderlag för informationssatsningen. En populärversion av rapporten, kallad Gå din egen väg! har även tagits fram och riktar sig till unga i högstadium och gymnasium. Under hösten 2016 lanserades även ett arbetsmaterial för skolor - en slags  "verktygslåda" med samtalskort för diskussioner om studie-och yrkesval. Samtalskorten kan användas i undervisning och vägledningssamtal och kan beställas från Länsstyrelsen. Samtalskorten finns även på vår kampanjwebb som du hittar på www.gådinegenväg.se eller här till höger.

Ett jämställt Norrbotten är ett attraktivt Norrbotten

Norrbottens län har idag en starkt könssegregerad arbetsmarknad vilket förstärks av att ungdomar fortsätter göra könsbundna studieval till gymnasiet. Samtidigt står länet inför stora utmaningar vad gäller framtidens kompetensförsörjning, såväl inom offentlig sektor som i näringslivet.

Att bryta könssegregeringen på arbetsmarknaden underlättar matchning av efterfrågad kompetens. Detta är nödvändigt för länets utveckling och ett mer attraktiv arbetsmarknad. 

Bakom satsningen står Jämställdhetsdelegationen, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Norrbottens läns landsting samt Kiruna kommun, Piteå kommun, Luleå kommn, Övertorneå kommun och Arjeplogs kommun.  

Tre kvinnor som håller upp broschyr

 Content Editor


Elsa Hassler är med i fokusgruppen
för informationssatsningen.
Foto: Amanda Karlsson