Samråd bredband

För att få stöd till utbyggnad av bredband inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020 gäller att det område man söker stöd för har bedömts ligga utanför det område där det inte går att bygga ut bredband utan stöd. Statligt stöd får bara användas där bredband inte kan byggas på kommersiella grunder.

Länsstyrelsen publicerar alla kartor för de projekt som sökt stöd för att ta reda på om det finns någon marknadsaktör som planerar att bygga ut bredband utan stöd i samma område som projektet valt. Genom att publicera kartor över de områden som sökanden planerat att bygga bredband i ska marknaden få kännedom om projektet. Om det finns någon marknadsaktör som har planerat att bygga ut bredband utan stöd inom samma område ska Länsstyrelsen kontaktas omgående.

Nedan följer en lista över alla bredbandsområden med ort/område, sökande, vilken typ av bredband som den sökande ska bygga samt kartor. Dessa kommer att ligga ute för samråd en månad.

Kartorna kan man även hitta här.

Arjeplog

Inga aktuella samråd för tillfället.

Arvidsjaur

Inga aktuella samråd för tillfället

Boden

Journalnummer 2017-1048. Sökande Degerbäckens intresseförening. Omfattar utbyggnad av bredband till landsbygdsbyn Degerbäcken.

Fiberområde Degerbäcken

Upplagt för samråd 10 mars år 2017.

Gällivare

Inga aktuella samråd för tillfället

Haparanda

Journalnummer 2017-1897. Sökande Haparanda kommun. Omfattar utbyggnad av bredband till landsbygdsbyarna Korpikylä, Kärrbäck, Lappträsk, Lövheden och Tossa-Karhuvaara.

Fiberområde Korpikylä

Fiberområde Kärrbäck

Fiberområde Lappträsk

Fiberområde Lövheden

Fiberområde Tossa-Karhuvaara

Haparanda översikt

Upplagt för samråd den 4 augusti år 2017.

Kalix

Inga aktuella samråd för tillfället.

Luleå

Journalnummer 2017-1040. Sökanden Zitius Service Delivery AB. Omfattar utbyggnad av bredband till landsbygdsbyarna Tallberg (Bodens kommun), Långsel, Forshed, Långsund, Långvik, Avafors, Långtjärn, Heden, Vitåfors, Vitå, Bodön, Högsön, Strömsund, Fårholmen, Ön, Svartholmen, Bläsaviken, Holmen, Jämtö-Avan, Rörbäck och Skataudden.

Fiberområde Vitådalen

Upplagd för samråd den 5 december år 2017.

Journalnummer 2015-1752.

Sökande Luleå kommun. Omfattar utbyggnad av bredband till landsbygdsbyarna Mörön, Svartskatan, Alhamn, Vallen, Holfjärden, Ängdalsro, Renholmen, Vibbonäset.

Fiberområde Mörön

Upplagd för samråd den 14 mars 2018.

Älvsbyn

Journalnummer 2017-1070. Sökande Älvsbyns kommun. Omfattar utbyggnad av bredband till landsbygdsbyarna Bredsel, Granträsk, Hällan, Nedre Tväråsel, Nybyn, Nystrand, Pålsträsk, Stockfors, Sågfors, Tvärån, Övrabyn samt Övre Tväråsel.

Fiberområde Nedre Tväråsel

Fiberområde Bredsel

Fiberområde Gransträsk

Fiberområde Hällan

Fiberområde Nybyn

Fiberområde Nystrand

Fiberområde Pålsträsk

Fiberområde Sågfors

Fiberområde Stockfors

Upplagt för samråd 7 mars år 2017.

 

Fiberområde Övrabyn

Fiberområde Tvärån

Fiberområde Övre Tväråsel

Upplagt för samråd 10 mars år 2017.

Överkalix

Journalnummer 2016-4559. Sökande: Överkalix kommun. Omfattar utbyggnad av bredband till landsbygdsbyarna östra& västra Nybyn, Allsån samt Lomträsk.

Upplagt för samråd 13 februari 2017.

Karta_Etapp2_Nybyn.pdf, Karta_Etapp2_Allsån.pdf, Karta_Etapp2_Lomträsk.pdf.

Upplagt för samråd 13 februari 2017.

 

Journalnummer 2017-787. Sökande Överkalix kommun. Omfattar utbyggnad av bredband, Etapp 3, till landsbygdsbyarna Jockfall, Ansvar, Mjölaskatan, Rödupp och Landsjärv.

Etapp3-bredbandkartan.pdf

Upplagt för samråd 6 mars år 2017.

 

Journalnummer 2017-788. Sökande Överkalix kommun. Omfattar utbyggnad av bredband, Etapp 4, till landsbygdsbyarna Gyljeheden – Svedjan, Hedensbyn – Landet samt Kangis – Hällan.

Etapp4-bredbandskartan.pdf

Upplagt för samråd 6 mars år 2017.

 

Journalnummer 2017-790. Sökande Överkalix kommun. Omfattar utbyggnad av bredband, Etapp 5, till landsbygdsbyarna Alsjärv, Miekojärvi, Lansån samt Kypasjärvi.

Etapp5-bredbandkartan.pdf

Upplagt för samråd 6 mars år 2017.