Stödmöjligheter på landsbygden

Vill du starta eller investera i ett företag på landsbygden? Vill du tillsammans med andra utveckla bygden där du bor? Inom landsbygdsprogrammet 2014-2020 finns det flera olika stöd och ersättningar du kan söka.

​Beslutsomgångar och handläggningstid

Länsstyrelsen använder sig av beslutsomgångar för stöd till investeringar i fritids- och idrottsanläggningar, natur- och kulturmiljöer, rekreation och turism samt småskalig infrastruktur. Information om ansökningsperioder hittar du på webbplatserna för respektive åtgärd.

 

Övriga ansökningar om stöd hanteras löpande.

Länsstyrelsen hanterar ansökningar i den ordning de kommit in. På grund av ett stort intresse för stöden kommer handläggningstiderna till en början vara längre, men Länsstyrelsen har som målsättning att hantera alla ansökningar så snabbt och effektivt som möjligt.

 

Vilken typ av projekt/investering vill du genomföra?

- Jag vill söka stöd till investeringar som kommer företaget till nytta eller stöd till investeringar i olika projekt.

Läs mer om stöd till investeringar

Läs mer om bygdemedel

Läs mer om de regionala företagsstöden som hanteras av Region Norrbotten

- Vi planerar att bygga bredband på landsbygden.

Läs mer om stöd till bredband på landsbygden

- Jag är under 40 år och vill starta eller ta över ett jordbruks- och trädgårdsföretag.

Läs mer om startstöd

- Jag vill utveckla landsbygden genom samarbeten.

Läs mer om stöd till samarbete och innovationer

- Jag vill söka stöd till investeringar som syftar till att förbättra miljön och minska klimatpåverkan, så kallade miljöinvesteringar. Till exempel:

  • Stöd för att anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald eller förbättrad vattenkvalitet
  • Stöd för arbete med att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag
  • Stöd för engångsröjning av betesmark eller slåtteräng
  • Stöd till stängsel mot rovdjur

Läs mer om miljöinvesteringar

- Jag vill söka jordbrukarstöd och ersättningar för min jordbruksproduktion.

Läs mer om jordbrukarstöd (stöd kan sökas en gång per år)

Jag är i behov av kompetensutveckling i mitt företag.

Läs mer om stöd till kompetensutveckling, demonstrationer och rådgivning

- Jag vill söka stöd för fiske, vattenbruk och beredning.

Läs mer om stöd till fiske, vattenbruk och beredning

 Guide till Jordbruksverkets e-ansökan

I nya landsbygdsprogrammet ansöker du om stöd via Jordbruksverkets e-tjänst.

Här kan du läsa om hur du ansöker om stöd.

 

 Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

 Stöd med inriktning mot skog

I landsbygdsprogrammet finns fyra stöd med inriktning mot skog.

Läs mer på Skogsstyrelsens webbplats.

 Stöd inom lokalt ledd utveckling (Leader)

I landsbygdsprogrammet 2014-2020 är det möjligt att jobba med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom fyra fonder. Det är Jordbruksverket som ansvarar för samordningen av de fyra fonderna.

Läs mer om lokalt ledd utveckling.