Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 banner

Du kan ansöka om företagsstöd och projektstöd i det svenska landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020.

På Jordbruksverkets webbplats finns mer information:

Landsbygdsprogrammet 2014-2020
Stöden som går att söka inom Landsbygdsprogrammet

Du kan även prenumerera på Jordbruksverkets nyhetsbrev om stöd till landsbygden. Då får du snabbt information om aktuella nyheter.

 

Regionala handlingsplaner för landsbygdsprogrammet

Landsbygdsrogrammet ska skapa förutsättningar för en ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling av landbygden.Tillsammans med ett regionalt landsbygdsråd har Länsstyrelsen skrivit en regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet. Handlingsplanen är bland annat till för att kunna visa dig som söker stöd vilka ansökningar som prioriteras och varför.

Länets regionala handlingsplan är godkänd. Du kan läsa den regionala handlingsplanen, vilka prioriteringar som finns i Norrbotten samt hur ansökningarna kommer att bedömas. Du hittar dokumentet i boxen till höger.